کلینیک تجویز سمعک سما :: گزیده مقالات
مشکلات شنوایی و بیماری های مربوط به گوش، ممکن است پیامدهایی همچون  کم شنوایی ، عدم درک گفتار ،سرگیجه و همچنین عدم تعادل را به همراه داشته باشد. در هنگام بروز هر یک از این علائم و برای پیگیری درمان آن می­­بایست به مراکز شنوایی سنجی مراجعه کنیم.
 
بازدید:
تاريخ : 1396/11/18
سمعک های بسیار پیشرفته در سبک های مختلف با ویژگی های متفاوت به صورت راهکارهای اختصاصی وجود دارند که می توانند سطح زندگی روزمره شما را بدون اینکه در شیوه زندگی شما خللی وارد کنند ارتقا دهند. بازدید:
تاريخ : 1396/11/18